Tiếng Anh | Tiếng Việt

Giới thiệu chung

7/26/2017 4:36:24 PM     6872

Khoa Công nghệ Thực phẩm (CNTP) tiền thân là Khoa Khoa học Tự nhiên, được thành lập từ năm 2009, trải qua chặng đường 10 năm xây dựng và phát triển, Khoa đã khẳng định vị thế về đào tạo, nghiên cứu khoa học và từng bước tiếp cận chuẩn mực quốc tế. Khoa CNTP hiện nay có 6 chương trình đào tạo: Toán học (Toán học, Toán Kinh tế), Hoá học, Vật lý, Công nghệ thực phẩm, Sinh học ứng dụng, Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm; với đội ngũ giảng viên có 1 Phó Giáo sư, 11 Tiến sĩ, 40 Thạc sĩ và Nghiên cứu sinh đang học tập nghiên cứu trong và ngoài nước.

Về đào tạo

Trong giai đoạn năm 2009 đến 2015, Khoa  đào tạo Sinh viên các ngành: Sư phạm Toán, sư phạm Vật lý, sư phạm Hoá học, Sư phạm Sinh học; từ năm 2016 đến nay khoa đào tạo thêm các ngành cử nhân Toán, Lý, Hoá, Sinh học Ứng dụng. Hiện tại trong năm 2020, Khoa sẽ đào tạo các ngành mới như: Toán Kinh tế, Công nghệ thực phẩm, Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm. Hệ thống các chương trình đào tạo do khoa quản lý thường xuyên được cập nhật, bổ sung, tham chiếu với các chương trình tiên tiến của các trường đại học trong nước và trong khu vực. Từ năm 2015 đến nay, Khoa đã triển khai áp dụng CDIO trong tất cả các học phần, chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo xây dựng hướng đến đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực của xã hội. Vì vậy, chất lượng đào tạo không ngừng được nâng lên, tỷ lệ tốt nghiệp hằng năm đạt trên 70%. SV ra trường có việc làm phù hợp với chuyên ngành đào tạo chiếm gần 80%, được nhà tuyển dụng đánh giá cao. Trong năm 2019, ngành Cử nhân Hoá học đã đạt chuẩn kiểm định theo AUN-QA.

Hàng năm, Khoa thường xuyên tổ chức các hoạt động tiếp cận thực tế cho sinh viên như tham quan, thực tế thiên nhiên, thực tập cơ sở, thực tập tốt nghiệp ở các Viện nghiên cứu, các trung tâm ứng dụng khoa học công nghệ, các cụm công nghiệp, các nhà máy xí nghiệp nhằm đảm bảo sinh viên luôn học đi đôi với hành và rèn luyện kinh nghiệm thực tế.

Sinh viên Khoa sau khi ra trường có thể làm việc hiệu quả tại các trường trung học, các viện, trường đại học, các đơn vị nghiên cứu trong và ngoài tỉnh; đảm nhận nhiều nhiệm vụ khác nhau tại các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Tỷ lệ có việc làm của sinh viên ngày càng cao từ khi là sinh viên năm cuối càng khẳng định định hướng đào tạo của trường, của các Chương trình đào tạo ngày càng sát với thực tế, đáp ứng được nhu cầu thực tiễn, tạo tiền đề hướng đến các tiêu chuẩn trong khu vực Đông Nam Á.

Trong nhiều năm qua, các đội tuyển Olympic Toán, Lý, Hoá tích cực hưởng ứng, tham gia nhiều kỳ thi học thuật và liên tục gặt hái được nhiều giải thưởng cao ở cấp khu vực, cấp vùng, cấp quốc gia như: Kỳ thi Olympic Toán học Sinh viên và Học sinh toàn quốc, Kỳ thi Olympic Vật lý Sinh viên và Học sinh toàn quốc là một trong các thế mạnh của Khoa. Các đội tuyển trong tất cả các lần tham dự đều đạt kết quả ấn tượng tại các kì thi Olympic quốc gia góp phần khẳng định chất lượng đào tạo gắn với phát triển năng lực nghiên cứu, đáp ứng tiến trình hội nhập khu vực và quốc tế.

Về nghiên cứu khoa học

Hướng tới mục tiêu tiên phong trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, tính chất hoạt động nghiên cứu của Khoa CNTP cũng chuyển mạnh từ các nội dung nghiên cứu cơ bản sang các đề tài trong các chương trình nghiên cứu ứng dụng và phát triển giải pháp công nghệ, cả về số lượng đề tài lẫn về kinh phí thực hiện. Công tác nghiên cứu khoa học được kết hợp chặt chẽ với với công tác giảng dạy, học tập và công tác biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ giảng dạy. Công bố khoa học ở tạp chí trong và ngoài nước cùng hội thảo quốc tế. Kinh phí đề tài nghiên cứu khoa học cũng tăng lên, các sản phẩm khoa học công nghệ ứng dụng, được chuyển giao cũng ngày càng nhiều. Tính đến nay, Khoa CNTP có nhiều bài báo ISI và Scopus.

Nghiên cứu khoa học sinh viên

Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên góp phần phát huy tính năng động, sáng tạo; khả năng tư duy độc lập, tự học hỏi của sinh viên. Nghiên cứu khoa học không những củng cố, nâng cao vốn hiểu biết về kiến thức lý luận, kiến thức chuyên môn mà còn góp phần rèn luyện những kỹ năng mềm quan trọng dành cho sinh viên như kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình... Đối với mỗi sinh viên, những kỹ năng này không chỉ quan trọng trong quãng thời gian học tập tại giảng đường mà còn trong suốt quãng thời gian làm việc sau này. Do đó, việc trau dồi và phát huy những kỹ năng này là yêu cầu được đặt ra hết sức cấp thiết.

Tại Khoa CNTP, trong thời gian qua, sinh viên tích cực tham gia, say mê, thực hiện có hiệu quả các đề tài nghiên cứu khoa học nhờ vào môi trường nghiên cứu khoa học chuyên nghiệp, sự hướng dẫn, tạo điều kiện tối đa của giảng viên, của Khoa và nhà trường. Những hoạt động nghiên cứu khoa học của Sinh viên cần được khuyến khích, tạo động lực cho sinh viên tham gia tích cực thông qua việc biểu dương thành tích tại các cuộc thi, các cuộc hội thảo nghiên cứu khoa học ở các cấp. Đặc biệt cần định hướng cho sinh viên lựa chọn những đề tài phù hợp với thực tiễn, trình độ kiến thức và phù hợp với ngành nghề được đào tạo”.

Nhờ tăng cường các điều kiện phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học của nhà trường thông qua việc đầu tư phương tiện kỹ thuật hiện đại để hỗ trợ cho giảng viên và sinh viên trong nghiên cứu, số lượng các đề tài nghiên cứu khoa học của Sinh viên trong những năm qua đã tăng lên cả về số lượng lẫn chất lượng. Nhiều đề tài của Sinh viên mang tính ứng dụng trong các lĩnh vực: Toán ứng dụng, Công nghệ Hoá học, Vật lý ứng dụng, Môi trường, Nông nghiệp đô thị, Công nghệ vi sinh-thực phẩm, Công nghệ Y sinh đã được triển khai.

Sinh viên của Khoa CNTP tự giác, say mê, nghiêm túc và kiên trì theo đuổi thực hiện thành công những đề tài nghiên cứu mà mình đã lựa chọn. Kết quả, số lượng đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên đăng ký hằng năm tăng lên, đạt giải cao trong các kì thi SV NCKH các cấp.

Tự hào với những thành quả đã đạt được trong 10 năm qua, khoa CNTP sẽ phát huy các thế mạnh trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Trong thời gian tới, về đào tạo, khoa CNTP tiếp tục cập nhật đổi mới và xây dựng chương trình đào tạo theo hướng ứng dụng đáp ứng nhu cầu xã hội, tăng cường hợp tác đào tạo với các cơ sở giáo dục có uy tín. Trong nghiên cứu khoa học, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học trong giảng viên và sinh viên theo hướng chuyên sâu, chú trọng nghiên cứu khoa học có tính ứng dụng. Về hợp tác quốc tế và chuyển giao công nghệ, Khoa tiếp tục mở rộng quan hệ, hội nhập và hợp tác về giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ với các tổ chức, cá nhân, các trường đại học trong và ngoài nước. Hy vọng với “Khát vọng- Trách nhiệm- Sáng tạo”, tập thể Giảng viên và Sinh viên khoa CNTP sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công mới, tiến nhanh trên con đường hội nhập và phát triển.

 

 

 

Thống kê truy cập

 Đang truy cập: 7

 Tất cả: 3478465